บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี2560

  รหัสสินค้า
  ราคา เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560ที่ผ่านมา ซัคเซสกรุ๊ปได้จัดโครงการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ และดับเพลิงเพื่อมีวัตถุประสงค์ใหพนักงานที่ทำงานในบริษัทได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง บาท
 รายละเอียด  

 
 
กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง60


เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาซัคเซสกรุ๊ปได้จัดโครงการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ และดับเพลิงเพื่อมีวัตถุประสงค์ใหพนักงานที่ทำงานในบริษัทได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาให้ความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก พนักงานบริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด , บริษัท ไอเดีย เวร์ค โพลีแพ็ค จำกัด , บริษัท โพลี พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน ในการเข้ารับการอบรม เพื่อหวังว่า ความรู้ที่ได้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

รูปภาพเพิ่มเติม...

OTHER IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
105572