บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

  รหัสสินค้า
  ราคา มื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทางบริษัทซัคเซส พลาส จำกัด , บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี บาท
 รายละเอียด  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทางบริษัทซัคเซส พลาส จำกัด ,  บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ทางบริษัทได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพราะทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงานทุกคน
 
 
   
    รูปภาพเพิ่มเติม....  
     
     
 
 

OTHER IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
105573