บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

กิจกรรมการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

  รหัสสินค้า
  ราคา บาท
 รายละเอียด  

    ตามที่ทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
  ทางบริษัทได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดในระดับที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 7 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11
 
 
 
 
รูปภาพเพิ่มเติม....  

OTHER IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
105569