บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

       
         
        บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด
         
       
         
         
                       บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2547  เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายพลาสติกลูกฟูก และได้มีการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดแผ่นพลาสติกลูกฟูก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ คุณภาพมาตรฐานภายใต้การรับรองจากสถาบัน   SGS
         
                       ปี  2553  ได้เพิ่มธุรกิจผลิต และจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก ในนาม “บริษัท  ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด และ ในปีเดียวกัน ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไวนิล (PVC Flex) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประเภทงานโฆษณา,ป้ายประชาสัมพันธ์ ในนาม “บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด”    
         
                       ปัจจุบัน Success Group ได้ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร โดยเพิ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่าย แฟ้มพลาสติก,แฟ้มโชว์เอกสาร,กระเป๋าพลาสติก ฯลฯ มีบริการรับออกแบบ ให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในงานแฟ้มพลาสติกโดยตรง
         
         
          วิสัยทัศน์  

เราจะเป็นผู้ผลิต

แผ่น กล่องพลาสติกลูกฟูก และผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรรูป
ชั้นนำของประเทศโดยยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
                                     
                                                 
          พันธ์กิจ  
         
       
ต่อประเทศ               เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศษฐกิจ
                 
ต่อสังคม               มีการบริหารจัดการผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
                 
ต่อคู่ค้า               ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
                 
ต่อลูกค้า               สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
                 
ต่อพนักงาน               สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
                และมีความสุขในการทำงาน
 
         
         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
128739