บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

       
         
        บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด
         
       
         
         
       

               บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box) สำหรับงานบรรจะภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท พร้อมบริการรับออกแบบให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชียวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้ "ไอเดียเวิร์ค"ได้รับความไว้วางใจจากลูกมาโดยตลอด ปัจจุบันได้นำพลาสติกลูกฟูก มาใช้ทดแทนลังไม้และกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น แข็งแรงทนทานไม่ทำปฎิกิริยากับสารเคมี ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงทำให้พลาสติกลูกฟูกเป็นที่นิยมกันอย่างแรพ่หลาย ในวงการ

                         
         
         
          วิสัยทัศน์  

เราจะเป็นผู้ผลิต

แผ่น กล่องพลาสติกลูกฟูก และผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรรูป
ชั้นนำของประเทศโดยยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
                     
                                 
          พันธ์กิจ  
         
       
ต่อประเทศ               เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศษฐกิจ
                 
ต่อสังคม               มีการบริหารจัดการผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
                 
ต่อคู่ค้า               ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
                 
ต่อลูกค้า               สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
                 
ต่อพนักงาน               สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
                และมีความสุขในการทำงาน
 
         
         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
128747