บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

       
         
        บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
         
       
         
                บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด  ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไวนิว สติ๊กเกอร์ เทปกาว และเป็ฯผู้ผลิต จำหน่ายแฟ้มพลาสติก แฟ้มโชว์เอกสาร แฟ้มกระเป๋า ฯลฯ สามารถผลิตในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์ได้ทั้งแบบชิลค์สกีนและอ๊อฟเช็ท ด้วยราคาพิเศษและบริการรับออกแบบโดยทีมช่างผู้ชำนาญ
         
                เรามีบริการตรวจสอบต้นแบบให้ก่อนผลิตจริงทุกครั้ง เพื่อลูกค้าจะได้รับงานที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการมากที่สุด หากลูกค้ามีต้นแบบ เพียงส่งให้เรา เราสามารถเสนอราคาทันที 
         
         
          วิสัยทัศน์  
     
       เราคือ ผู้นำด้านการผลิตแฟ้ม และพลาสติกแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตราฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เราเชียวชาญเรื่องวัตถุดิบของชองพลาสติกและอะไหล่ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใ้งบประมาณที่ตั้งไว้ 

                           
                                     
                                     
          พันธ์กิจ  
         
       
ต่อประเทศ               เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศษฐกิจ
                 
ต่อสังคม               มีการบริหารจัดการผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
                 
ต่อคู่ค้า               ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
                 
ต่อลูกค้า               สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
                 
ต่อพนักงาน               สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
                และมีความสุขในการทำงาน
 
         
         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
128754