บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด SUCCESS GROUP ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด PP Board, PP Corrugated sheet คุณภาพระดับสากล

         
           
           
         

บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค  จำกัด

 
          เป็นบริษััทในเครือของ SUCCESS GROUP ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box) สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท พร้อมบริการรับออกแบบให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้ “ ไอเดียเวิร์ค” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันได้นำพลาสติกลูกฟูก มาใช้ทดแทนลังไม้และกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น แข็งแรงทนทานไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงทำให้พลาสติกลูกฟูกเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในวงการอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และสามารถนำมาแปลรูปได้หลากหลาย ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท


         
           
           
                    Idea Work Poly Pack Co., Ltd. is a producer and suplier of plastic corrugated box for various types of packaging and design service advice by the shilled teamwork to reassure the customer the appropriate and budgetary work piece. That is why “Idea Work” has won the trust of customers for a long time
Currently, the corrugated plastic is replaced crates and corrugated boxes with its outstanding features, durable, non-reactive with chemicals, cost savings and reusable that make corrugated plastic is popular and widely use in the Automotive Industry, Electronic Industry, Agriculture Industry and variety processing items. It can be designed to meet the needs of customers.
           
               
           ข้อดี    Strengths 
          1. กล่องพลาสติกลูกฟูกมีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นได้ดี    1. High viscosity, durable, and high flexibility. 
          2. น้ำหนักเบา ป้องกันการกระแทก ขนย้ายได้สะดวก    2. Light weight, durable and crushing protecttion, easy transition. 
          3. ไม่มีปฏิกิริยาต่อสารเคมี กรด-ด่าง    3. None reaction with acids and alkaline substances. 
          4. ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้    4. Budgetary and reusable. 
          5. ไม่ดูดซับความชื้น ป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี    5. Well water absorbing/ resisting. 
          6. สามารถบรรจุอาหารได้ ไม่มีสารเคมีเจือปน (Food Grade)    6. Able for food packaging, none prohibit substances(Food Grade) 
          7. สามารถวางซ้อนกันได้ ประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง    7. Be stacked to save space in transportation. 
          8. สามารถออกแบบได้ ตามความต้องการของลูกค้า   8. Designable upon customer’s requirement.
               
               
             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
128729