เกี่ยวกับเรา

  • Home/
  • เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด

             บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2547  เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายพลาสติกลูกฟูก และได้มีการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดแผ่นพลาสติกลูกฟูก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ คุณภาพมาตรฐานภายใต้การรับรองจากสถาบัน   SGS

             ปี  2553  ได้เพิ่มธุรกิจผลิต และจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก ในนาม “บริษัท  ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด และ ในปีเดียวกัน ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไวนิล (PVC Flex) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประเภทงานโฆษณา,ป้ายประชาสัมพันธ์ ในนาม “บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด”    

            ปัจจุบัน Success Group ได้ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร โดยเพิ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่าย แฟ้มพลาสติก,แฟ้มโชว์เอกสาร,กระเป๋าพลาสติก ฯลฯ มีบริการรับออกแบบ ให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในงานแฟ้มพลาสติกโดยตรง